Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Admission of foreign students

Offered degree's programs

ПЪРВА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

посветена на бъдещата Зала на музикалните изкуства в България- покана за участие

75 години катедра ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА - СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

Откриване на честването на 6 март 2018 от 18 часа пред Аула Максима