Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Новини

Важни съобщения

Прехвърляне от други Висши училища

УАСГ приема студенти от други Висши училища във всички свои специалности.

Справки - Учебен отдел - инж.Светлана Василева, инж. Росица Рачева

Конкурс "Моят Еразъм"

Удължаване на срока