Обучение

Студенти и Докторанти

Кандидатстване

Научна дейност


Новини

Важни съобщения

Магистърски програми по архитектура на английски език

Удължен е срокът за прием за учебната 2014-15 година

Последни курсове за преподаватели

проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“

Магистърска Програма -класиране

Резултати от класирането за  програма по "Нефтогазово дело -- Управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи"