Home / Research / News

News

Класирани научни проекти за 2016 год.
01.04.2016, ЦНИП
 Класирани научни проекти в конкурса на общо основание, за подпомагане на редовни докторанти и за втори етап 2016г.
Научен семинар "Научни изследвания 2015 г."
23.02.2016, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2015 г." ще се проведе на 25 и 26 02.2016 г. от 9 30 часа в Заседателната зала на Хидротехническия  факултет ...
Source: ЦНИП
Обявен конкурс "Млади учени с изявен интерес в областта на отбраната и сигурността"
17.09.2015, УАСГ - ЦНИП

Source: МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Дирекция Наука
Покана за работна среща на ръководителите на класираните за финансиране през 2015 г. научни проекти с ръководството на ЦНИП
02.04.2015
Доц. д-р инж. Богомил Петров - Зам.-Ректор по НИПД и Директор на ЦНИП, кани на работна среща всички ръководители на класираните за ...
Класирани научни проекти за 2015 год.
02.04.2015
Класирани научни проекти за 2015 год., участвали в обявения конкурс  
Source: ЦНИП
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium- MESS 2015
01.04.2015
will be held in Prague (Czech Republic) during 7-11 September 2015
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5