Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Материали

Материали

Книги




Конспекти





Календарен план за лекциите 2013 - зимен семестър
Програма за отворения факултативен лекционен курс през зимния семестър на 2013-14 / доц.арх. Димитър Андрейчин



Учебни материали

Contemporary American (and World) Architecture
Lectures Program for the Fall Semester 2013-14 by Dimitar Andreychin, Architect, Associate Professor

Проста греда
Таня Чардакова


BIIIM
xxx


Курсови задачи и задания














zadanie rab. proekt_2018
арх.В.Ценов/арх.Г.Николов


Други