Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Преподаватели

Преподаватели

ас. арх. Станко Мусов
Преподавател
ас. арх. Цветан Цинзев
Преподавател
проф. д.н. арх. Тодор Кръстев Василев
Хоноруван преподавател
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова
Хоноруван преподавател
Виолета Агати Кръстева
Секретар на катедра
ас. арх. Николай Асенов Давидков
Технически организатор