Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Петър Трифонов Стефанов
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Иван Стефанов Трифонов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Донка Иванова Гутева
Преподавател (пенсиониран)
инж. Грета Георгиева
Секретар на катедра
инж. Маргарита Иванова
Инженер поддръжка