Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Земеустройство и аграрно развитие / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Ана Христева Стоева
Ръководител катедра
ас. инж. Георги Танчев
Преподавател
ас. инж. Иван Василев Запрянов
Преподавател (бивш)
ас. инж. Иван Стайков Стайков
Преподавател (бивш)