Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини

Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
28.02.2018
в ПЪРВАТА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА посветена на бъдещата Зала на музикалните изкуства в България.
Съобщение за международна практика
22.02.2018
На основание на договор между УАСГ и Югозападния държавен университет в град Курск, Руската федерация, през месец август 2018 г. ще се ...
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
09.02.2018, Деканат ГФ

Източник: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
09.02.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година
Източник: Деканат ГФ
ВАЖНО!!! За всички студенти редовна форма на обучение в ГФ
06.02.2018, Деканат ГФ
Срок за записване за летен семестър на учебна 2017/2018 г.
Източник: Деканат ГФ
Стипендии на КИИП- РК София-град
30.01.2018
Протокол от заседанието на КИИП
Отчет на Декана на ГФ за периода февруари 2017 г. - януари 2018 г.
29.01.2018, Деканат ГФ
Отчет на Декана на ГФ за Общо събрание на факултета насрочено на 30 януари 2018 г.
Източник: Деканат ГФ
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Геодезия”
18.01.2018, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2017 година (2ри дипломен семестър) ще се проведат от 22.01.2018 г. до 24.01.2018 г. вкл. от 09:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в ...
Източник: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
16.01.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година 1-ва част
Източник: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
16.01.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година 1-ва част
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 30