Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Контакти

Контакти

За пълна информация относно процедурите по прием на студенти, се обръщайте към Учебен отдел на УАСГ - тел.: 02/865 49 40 и 02/963 52 45, вътр. 460 и 446.

Учебен отдел

Учебен отдел
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Телефон (+359) 02 865 49 40, (+359 ) 02 963 52 45 (вътр.446, 460)
Факс (+359 2) 866 63 85
E-mail umo_adm@uacg.bg

инж. Светлана Василева
Началник отдел

инж. Звездичка Димитрова Добрева
Инспектор

инж. Росица Миланова Рачева
Инспектор

инж. Лилия Григорова Балабанова
Инспектор

инж. Глория Грозданова Накова - Петкова
Инспектор