Начало / Всички новини

Всички новини

След 65 години в управлението???? - Защо не!!!!!
13.12.2011, Боян Георгиев
Когато се четат закони, правилници и други нормативни актове, може да се спре четенето на различни места.
Конкурс за двама професори към катедра"Геотехника"
13.12.2011, Катедра "Геотехника"
Със Заповед на Ректора на УАСГ 658/27.10.2011 са назначени специалисти за членове на научно жури
Източник: Катедра "Геотехника"
Конкурс за професор към катедра “Пътища”
13.12.2011, Катедра „ПЪТИЩА”
  Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, ...
Нов декан
13.12.2011
На 12.12.2011 бяха проведени избори за нов Декан на Архитектурен факултет.
След 65 години в управлението????
13.12.2011, доц Г. Тодоров - председател на Контролния съвет
По повод продължаващите противоположни тълкувания за правото на хабилитиран преподавател да заема ръководна длъжност или да е член ...
Информация за подбор и класиране на не по-малко от три оферти за нуждите на ССС и ССО - УАСГ
09.12.2011
Университетът но архитектура, строителство н геодезия /УАСГ/, сектори "Студентски столове" и "Студентски общежития" набира ...
Източник: инж. Бойко Кияков
Конкурс за професор към катедра "Строителна механика"
09.12.2011
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 582/ 11.10.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
ЗАЯВЛЕНИЕ
06.12.2011
ЗАЯВЛЕНИЕ от доц. д-р инж. Михаил ЦАНКОВ
ПЛАТФОРМА ЗА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РЕКТОР НА УАСГ
06.12.2011, Д.Недялков
  1. проф. д.н. инж. Цвети Даковски 2. доц. д-р инж. Иван Марков 3. доц. д-р арх. Жеко Тилев 4. проф. д-р инж. Красимир Петров 5. доц. д-р инж. ...
Страници: 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 285