Начало / Всички новини

Всички новини

"Новата естетика в архитектурата и дизайна"
05.11.2011
Порталът за строителство и архитектура citybuild.bg и Рока България организират work shop на тема: „Новата естетика в архитектурата и ...
Източник: София, Изложбена зала на Рока, бул. "Мария Луиза" 16
Открит конкурс по НВМОП за доставка на гориво за нуждите на УОБ - Семково
04.11.2011
С Решение 662 / 02.11.2011 на Ректора на УАСГ се открива процедура за обществена поръчка по НВМОП с предмет: Доставка на гориво за нуждите на ...
Конкурси за докторанти - редовно и задочно обучение, държавна поръчка, за учебната 2011/2012 г. , обн. в ДВ бр. 85 от 1.11.2011 г.
03.11.2011
УАСГ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по ...
Източник: Учебен отдел
Договор за сътрудничество с Югозападен държавен университет- гр. Курск, Русия
27.10.2011
Между УАСГ и Югозападен държавен университет- гр. Курск, Русия е подписан договор за  академично и научноизследователско ...
Резултати от АРХИТЕКТУРНАТА РАБОТИЛНИЦА
24.10.2011
Организаторите на SOFIA ARCHITECTURE WEEK обявиха резултатите от Архитектурните работплници.
Абонамент и доставка на българска и чужда периодика за 2012 г. по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
20.10.2011
Предмет на поръчката е абонамент и доставка на българска и чужда периодика за 2012 г. за нуждите на Библиотечно-информационния център на ...
Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Борислав Д.Христов
20.10.2011
На основание на Заповед на Ректора № 475 от 30.06.2011 започна процедура по признаване на придобита в Техническия университет Дрезден, ...
Професор по научната специалност "Обща, висша и приложна геодезия (Висша геодезия)" към катедра “Висша геодезия”
19.10.2011, Катедра “Висша геодезия”
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 492/13.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Източник: Катедра “Висша геодезия”
КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ - III"
18.10.2011, Ясен Кьосев
Във връзка с честването на Международния ден на урбанизма 8 ноември Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ и Националният клуб на ...
Източник: катедра "Градоустройство"
Страници: 1 ... 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 ... 282