Начало / Всички новини

Всички новини

Изисквания на Катедра "Организация и икономика на строителството" относно заверка на учубните семестри и право за полагане на изпит
28.11.2017

Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет
Избор на отговорник по качеството за Катедра "Организация и икономика на строителството"
28.11.2017
На 24.11.2017 г. на Катедрен съвет на Катедра "Организация и икономика на строителството" за отговорник по качеството, съгласно чл. 10 от ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Благодарствен отзив от проф. д-р Тодор Тодоров
28.11.2017, проф. д-р Тодор Тодоров

Източник: катедра "Обществени науки"
Система за академично наставничество (тюторна система)
27.11.2017, Деканат ГФ
Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с цел ...
Източник: Деканат ГФ
Отпускане на стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ
27.11.2017, Деканат ГФ
Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска стипендия на студент от ...
Източник: Деканат ГФ
Система за академично наставничество (тюторна система)
27.11.2017
 Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с ...
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 282