Home / All News

All News

Покана за Общо събрание на Факултета по транспортно строителство
19.02.2018, Факултет по транспортно строителство

Source: Факултет по транспортно строителство
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2017"
16.02.2018
Семинарът "Научни изследвания 2017" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2018г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ ...
Source: ЦНИП
Предстоящи нови курсове
14.02.2018
Нови курсове по системи за управление по международни и европейски стандарти:
ПОКАНА за публична академична лекция
13.02.2018

Source: катедра "ВКПВ"
Разпис I-ви и II-ри курс, Транспортно строителство, летен семестър, редовно обучение
12.02.2018, Факултет по транспортно строителство

Source: Факултет по транспортно строителство
РАЗПИС Специалност “Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
09.02.2018, Деканат ГФ
Летен семестър 2017/2018 учебна година
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 285