Home / All News

All News

Обява за академична длъжност "асистент"
29.05.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС ІV к.
23.05.2017
Учебно-производствената практика за специалност ССС ІV курс ще се проведе в периода 03.07 - 06.07. 2017 год. Графикът за групите с формата за ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Честване на 100-годишнината от рождението на проф. д.т.н. инж. Илия Гаджалски
23.05.2017
Катедра "Хидротехника и хидромелиорации", Инициативен комитет и семейството имат удоволствието да Ви поканят на честването на ...
Source: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"
Избор на ръководител катедра "История и теория на архитектурата"
22.05.2017

Source: Източник: комисия по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 256