Home / All News

All News

Стипендии на КИИП- РК София-град
30.01.2018
Протокол от заседанието на КИИП
Доклад на Декана на ГФ за периода февруари 2017 г. - януари 2018 г.
29.01.2018, Деканат ГФ
Доклад на Декана на ГФ за Общо събрание на факултета насрочено на 30 януари 2018 г.
Source: Деканат ГФ
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 09.03.2018 г.
29.01.2018
Обявен със Заповед №40 / 25.01.2018 г. на Ректора на УАСГ.
Общо събрание на АФ на УАСГ
26.01.2018

Source: Деканат на АФ
Класиране за магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
26.01.2018, Факултет по транспортно строителство

Source: Факултет по транспортно строителство
Разписи за редовно и задочно обучение за Факултет по транспортно строителство - летен семестър
26.01.2018, Факултет по транспортно строителство

Source: Факултет по транспортно строителство
Зимна поправителна сесия на катедра МДПК
26.01.2018, Л. Здравков

Source: катедра МДПК
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 285