Home / All News

All News

Покана за участие в международно конференция
14.12.2011
Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-III),
След 65 години в управлението???? - Защо не!!!!!
13.12.2011, Боян Георгиев
Когато се четат закони, правилници и други нормативни актове, може да се спре четенето на различни места.
Конкурс за двама професори към катедра"Геотехника"
13.12.2011, Катедра "Геотехника"
Със Заповед на Ректора на УАСГ 658/27.10.2011 са назначени специалисти за членове на научно жури
Source: Катедра "Геотехника"
Нов декан
13.12.2011
На 12.12.2011 бяха проведени избори за нов декан на архитектурен факултет.
След 65 години в управлението????
13.12.2011, доц Г. Тодоров - председател на Контролния съвет
По повод продължаващите противоположни тълкувания за правото на хабилитиран преподавател да заема ръководна длъжност или да е член ...
Информация за подбор и класиране на не по-малко от три оферти за нуждите на ССС и ССО - УАСГ
09.12.2011, Стефан Кръстанов
На основание чл.2, ал.1 т.2, във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП и доклад от инж.Бойко Кияков-Ръководител ССО при УАСГ е издадена Заповед ...
Source: инж. Бойко Кияков
Конкурс за професор към катедра "Строителна механика"
09.12.2011
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 582/ 11.10.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
ЗАЯВЛЕНИЕ
06.12.2011
ЗАЯВЛЕНИЕ от доц. д-р инж. Михаил ЦАНКОВ
ПЛАТФОРМА ЗА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РЕКТОР НА УАСГ
06.12.2011, Д.Недялков
1. проф. д.н. инж. Цвети Даковски 2. доц. д-р инж. Иван Марков 3. доц. д-р арх. Жеко Тилев 4. проф. д-р инж. Красимир Петров 5. доц. д-р инж. ...
Go to page 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 285