Home / All News

All News

Подбор и класиране на оферти за доизграждане и модернизация на системата за пожароизвестяване на УАСГ
27.05.2011
Подборът и класирането се извършва на основание чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед №273 / 26.05 2011 ...
На 28 юни 2011г. ще се проведе защита на дисертационен труд на Вероника Лазарова към катедра Градоустройство
27.05.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на Вероника Лазарова, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
Носителите на стипендия от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия
26.05.2011, Боян Георгиев
Днес, 26 май 2011 г. в зала 230 на УАСГ арх. Фауст обяви и връчи стипендиите за пътуване от  Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия.
Олимпиада по математика
25.05.2011, катедра Математика
Отлично представяне на отборите по математика на НСОМ'2011
Списъци със студенти в новия сайт
20.05.2011
В помощ на всички преподаватели - в раздел Обучение, под всяка от специалностите можете да намерите актуален списък със студентите във ...
Доцент по Стоманобетонни конструкции към катедра “Масивни конструкции”- (02.15.04)”
20.05.2011, катедра “Масивни конструкции”
Назначени са специалисти за членове на жури.
Source: катедра “Масивни конструкции”
Презентация на архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG
19.05.2011
На 26 май от 11 часа в зала 230 арх. Йоахим Фауст  управляващ партньор в архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG ще направи ...
ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
18.05.2011, катедра Градоустройство
Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ, Националният клуб на урбанистите към САБ и Асоциацията на студентите по урбанизъм в ...
Тържествено обявяване и връчване на Стипендия за от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия
17.05.2011, Боян Георгиев
На 26 май 2011 от 11 часа ще се проведе тържественото обявяване и връчване на стипендиите от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия.
Go to page 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 275