Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
10.11.2014
Отваряне на ценови оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Разработване и интеграция ...
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти
30.10.2014
Обявен със Заповед №661/17.10.2014 г. на Ректора на УАСГ
Обществена поръчка за доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ
27.10.2014
Публичната покана и документацията за участие са утвърдени с Решение № 684 / 27.10.2014 г. на Ректора на УАСГ
Решение за прекратяване на договаряне с обявление по ЗОП за доставка на храни за УОБ Семково по раздел (об.п) 14
13.10.2014
Електронна преписка: Съобщение за начало на  процедурата. Известие за публично отваряне на ценовите оферти.  Решение № ...
Публикуване на Решение № 636/07.10.2014 г. на Ректора на УАСГ по договаряне с обявление по ЗОП
07.10.2014
Описание на предмета на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия ...
Съобщение за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка за доставка на храни за УОБ - СЕМКОВО
18.09.2014
Публикуване на уведомление за публично отваряне на ценовите оферти
Определяне на нова начална цена на търг с явно наддаване за продажба на автобуси "Чавдар"
18.09.2014
Извлечение от ЗАПОВЕД №600/18.09.2014 г. за нова начална цена по тръжни позиции 1 и 2 в трета тръжна сесия на търг с явно наддаване за продажба ...
Протокол от дейността на Комисия, публикуван по реда на чл.101г, ал.4 от ЗОП (Транспортна услуга)
07.08.2014
Протоколът е утвърден със Заповед № 540 от 07.08.2014 г. на Ректора на УАСГ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 11