Начало / За Университета / Университетски новини

Университетски новини

Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
09.03.2011
След направените изменения на Закона за развитие на академичния състав в РБ бе коригиран и свързаният с него Правилник за приложение.
Източник: АПИС
Размествания на почивни дни
28.02.2011, МС
Със свое Решение от месец декември 2010 г. Министерският съвет на РБългария взе решение за размествания на почивни и работни дни във ...
Закон за развитие на академичния състав
13.01.2011
Тук можете да изтеглите пълният текст на приетия на 26 април 2010 и изменен и допълнен през м. Декември 2010 г. Закон за развитие на ...
Тържествено връчване на дипломи на Випуск "Инженери 2009"
19.10.2010, Б Георгиев
На 10 ноември 2009 година в Аулата на УАСГ в присъствието на трима министри бяха тържествено връчени дипломите на 265 инженери и 34 урбанисти, ...
Страници: 1 ... 21 | 22 | 23 | 24