Начало / Студенти и Докторанти / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.


Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянен състав на КСБВУ за 2016г.:

 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - председател
 • Любомира Дамянова - инспектор СБВ
 • Росица Грозданова - технически секретар
 • Симеон Боянов - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
 • Мила Цанова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
 • Борис Рашев - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
 • Веселин Бакърджиев - студент - отговорник за бл. 35
 • Теменужка Маринова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
 • Борислава Ненова - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
 • Ани Дикльовска - студент - отговорник за студентския стол

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

Пренастанителна кампания от 18.07.2017

– Всички живущи, които са сменили стаите си, след заплащане на наема трябва да отидат в КСБВУ за получаване на настанителна заповед!
– Всички живущи, които са запазили досегашните си стаи не трябва да взимат настанителна заповед!
Плащането на наемите ще става от 18.07.2017 до 31.07.2017 г.
След 31.07.2017 г. плащания няма да се извършват! Всички които не са заплатили наемите си до тази дата губят правото на ползване на общежитие и са длъжни да го освободят незабавно!

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 Наемите могат да бъдат платени на касата на СО, нова сграда, корпус А, ет. 2 до КСБВУ /всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч./ – в брой, чрез ПОС терминал или на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. Лозенец
Бул. "Хр. Смирненски" №28
УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски" №1
Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

Студентите имат право да участват в управлението на общежитията, като могат да бъдат членове на Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) и членове на Домовите съвети към всеки вход.

Aко имате въпрос или проблем свързан с общежитието, може да се свържeте:

 • със студент - член на комисията на телефон: 02/8661774 или на stud_adm@uacg.bg;
 • с инспектор настаняване - 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511