Начало / Прием / Чуждестранни граждани

Чуждестранни граждани

В УАСГ могат да кандидатстват за студенти чужди граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средно образование.

 

Инспектор прием на чуждестранни граждани:

  • осъществява приемането и обработването на документите на чуждестранните студенти, специализанти и докторанти в УАСГ;
  • издава всички документи, необходими за уреждане на визи, престой в Република България и удостоверяващи информацията, изисквана от страните, чиито граждани са учащите;
  • организира обучението на чуждестранните студенти, специализанти и докторанти в УАСГ, включително и езиковата и специализираната подготовка в подготвителния курс, предхождащ академичното им обучение.